Lang zult u wonen, gemeente Dalfsen

 

Op 1 september 2014 is de gemeente Dalfsen van start gegaan met de provinciale bewustwordingscampagne ‘Lang zult u wonen’. De gemeente Dalfsen is aangehaakt bij deze campagne omdat ze het belangrijk vindt dat de (oudere) inwoners van de gemeente zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen. Enerzijds omdat de ontwikkelingen de inwoners daartoe dwingen (scheiden van wonen en zorg, strengere selectie voor verzorgingshuizen), anderzijds omdat zelfstandig blijven wonen steeds vaker een wens is van de inwoners. Met de campagne ‘Lang zult u wonen’ wil de gemeente Dalfsen inspelen op deze ontwikkelingen.

 

Voor de campagne zijn vrijwilligers opgeleid die op verzoek bij u thuiskomen en aan de hand van de Thuisscan samen met u de mogelijkheden verkennen om uw huis zodanig aan te passen dat u zo lang mogelijk met plezier in uw vertrouwde omgeving kunt blijven wonen. Bijkomend effect is vaak dat het comfort in uw woning mede wordt verhoogd.

Wilt u zich alvast inlezen, dan kan dat via de website: www.langzultuwonen.nl , daarbij is een apart gedeelte voor de gemeente Dalfsen: www.langzultuwonen.nl/dalfsen .

Er worden drie informatiemarkten voor inwoners georganiseerd. Hierbij kan de bouwwereld aan inwoners laten zien wat ze in huis heeft om langer zelfstandig te kunnen blijven wonen. Inwoners kunnen op die informatiemarkten vragen stellen en ideeën opdoen.

De data van de Informatiemarkten zijn:

Op 16 oktober 2014 is in de Trefkoele+ te  Dalfsen de Informatiemarkt gehouden.

Op 4 november 2014 is in de Mozaïek te Lemelerveld de Informatiemarkt gehouden.

25, 26 en 27 februari 2015  in de Ondernemersbeurs te Nieuwleusen.

Bij de huisbezoeken zal tevens gekeken worden naar uw veiligheid in huis aan de hand van de checklist: Hoe Veilig Bent U Thuis.

Er zal een inleiding over de veiligheid in huis worden gehouden:

16 oktober 2014 in de Trefkoele+ te Dalfsen vanaf 14:00 uur

23 oktober 2014 in de Olmen te Nieuwleusen vanaf 14:00 uur

4 november 2014 in de Mozaïek te Lemelerveld vanaf 14:00 uur

Daarbij komt ook de komende cursus valtraining ter sprake.

Wat foto's van de informatiestand van Lang Zult U Wonen 

Wat foto's van de Informatiemarkt in Dalfsen

Wat foto's van de Informatiemarkt in Lemelerveld

Wat foto's van de Ondernemersbeurs in Nieuwleusen

Gaarne opgeven voor huisbezoek bij Landstede op 088 - 850 8800 of 0529 - 44 28 64 of 06-2832 2196

 

Informatie Bouw.pdf

Informatie voor Vrijwilligers

Promotie voor en door zorgprofessionals

Aanvraagformulier Huisbezoek

Aanvraagformulier Stimuleringsregeling

Algemene brochure Lang Zult U Wonen

Thuisscan Lang Zult U wonen

Checklist: Hoe Veilig Bent U Thuis

Scholing Lang zult u wonen   Idem als afspeelbare video

Presentatie Lang zult u wonen  - Gemeente Dalfsen   Idem als afspeelbare video

Video Opening Ondernemersbeurs te Nieuwleusen 25 februari 2015

Film toepassing thuistechnologie door de Kr8 van Raalte

Interview op de Ondernemersbeurs te Nieuwleusen 25 februari 2015

Muteren medewerkers

Muteren bewoners

 

© 2014-2015 Marius Veltmaat